fbpx

Offertissima

Politika privatnosti

Politika privatnosti vama, našim korisnicima objašnjava koje vaše osobne podatke prikupljamo, u koju svrhu, kako ćemo ih koristiti, pod kojim uvjetima ih planiramo dostaviti drugim stranama, koliko dugo i na koji način ćemo ih pohranjivati, te koja su vaša prava. 

Pojam osobni podaci odnosi se na bilo koje informacije o vama koje nam pružate, a koje mi prikupljamo na osnovu zakonskih, ugovornih ili drugih pravnih osnova temeljenih na Općoj odredbi o zaštiti podataka.   

A. Podaci o voditelju obrade podataka

 

Voditelj obrade:

OFFERTISSIMA d.o.o., dr Franje Tuđmana 33, Novaki, Sveta Nedjelja

OIB: 00643859701

Tel: +385 1 33 70 370

e-mail: info@offertissima.hr 

(u nastavku: Društvo)

Službenik za zaštitu podataka:

e-mail: zop@offertissima.hr 

tel: +385 1 33 70 370

 

B. Zbirke osobnih podataka

 

Zapošljavanje:

Podaci koji se prikupljaju:

Ime i prezime kandidata, kontakt telefon, e-mail adresa, životopis

Svrha i pravni temelj za obradu podataka:

Potreba za novim zaposlenicima i/ili prikupljanje dobrovoljno poslanih prijava za zaposlenje.

Pravni temelj za prikupljanje podataka je privola ispitanika (članak 6. st. 1. a) Opće uredbe).

Period pohrane:

12 mjeseci, nakon čega se prijava briše iz naše evidencije 

Kategorije primatelja i prijenos u treće zemlje:

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećim osobama, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Vaši podaci se neće prenositi u treće zemlje (izvan EU).

 

Upiti i prigovori potrošača:

Podaci koji se prikupljaju:

Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona)

Svrha i pravni temelj za obradu podataka:

Odgovor na upite korisnika i rješavanje prigovora potrošača. Pravni temelj za prikupljanje podataka za upite korisnika je privola korisnika (članak 6. st. 1. a) Opće uredbe).

Pravni temelj za prikupljanje podataka za prigovore korisnika je poštivanje zakonskih obveza voditelja obrade (članak 6 st. 1 c Opće uredbe; Zakon o zaštiti potrošača). 

Period pohrane:

Upiti korisnika se ne pohranjuju, nego se brišu odmah nakon što se pošalje odgovor korisniku.

Prigovori potrošača se pohranjuju na period od 12 mjeseci, nakon kojeg se brišu. Ako su prigovori predmet pravnih postupaka koji su u tijeku, njihova pohrana se produžava do završetka sporova. 

Kategorije primatelja i prijenos u treće zemlje:

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećim osobama, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Vaši podaci se neće prenositi u treće zemlje izvan EU.

 

Newsletter:

Podaci koji se prikupljaju:

e-mail adresa

Svrha i pravni temelj za obradu podataka:

Svrha obrade podataka je informiranje korisnika o novostima, ponudama i akcijama. Pravni temelj za obradu je privola korisnika (članak 6. st. 1. a) Opće uredbe).

Vašu privolu u svakom trenutku možete povući klikom na poveznicu Odjava koju možete pronaći na kraju svakog newslettera ili slanjem e-maila na zop@offertissima.hr. 

Period pohrane:

Podaci se čuvaju sve do trenutka povlačenja privole ili podnošenja zahtjeva za brisanjem podataka od strane korisnika. 

Kategorije primatelja i prijenos u treće zemlje:

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećim osobama, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Vaši podaci se neće prenositi u treće zemlje izvan EU.

 

Offertissima club aplikacija:

Podaci koji se prikupljaju:

Ime i prezime, datum rođenja, adresa, e-mail, spol, pin 

Svrha i pravni temelj za obradu podataka:

Obrada osobnih podataka za potrebe programa vjernosti Offertissima club app, a u svrhu ispunjenja naših obveza kao voditelja programa vjernosti Offertissima club app prema korisnicima istog. Pravni temelj za obradu je privola korisnika (članak 6. st. 1. a) Opće uredbe).

Period pohrane:

30 dana od zahtjeva za deaktivaciju korisničkog računa  

Kategorije primatelja i prijenos u treće zemlje:

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećim osobama, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Vaši podaci se neće prenositi u treće zemlje izvan EU.

 

Nagradni natječaj:

Podaci koji se prikupljaju:

ime i prezime, telefonski broj, e-mail

Svrha i pravni temelj za obradu podataka:

Podaci se prikupljaju radi komunikacije s dobitnikom nagrade, točnije radi isporuke nagrade na točnu adresu. Pravni temelj za obradu podataka je legitimni interes (članak 6. st. 1. f) Opće uredbe).

Period pohrane:

Podaci se čuvaju 7 dana, koliki je rok za preuzimanje nagrade. Nakon toga se trajno brišu.

Kategorije primatelja i prijenos u treće zemlje:

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećim osobama, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Vaši podaci se neće prenositi u treće zemlje izvan EU.

 

Video nadzor:

Podaci koji se prikupljaju:

U skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti osoba i imovine te propisa iz zaštite na radu, koristimo sustav video nadzora koji obuhvaća vanjski i unutarnji prostor (izuzev prostorija za osobnu higijenu i presvlačenje), a prikuplja se video zapis o osobi te podaci o nazočnosti u prostoru obuhvaćenom snimanjem. Snimke se ne mogu pretraživati po osobnim podacima.

Svrha i pravni temelj za obradu podataka:

Navedeni podaci se prikupljaju u svrhu sigurnosti i zaštitu osoba i imovine te zaštite na radu. Pravni temelj za obradu podataka je legitimni interes voditelja obrade (članak 6. st.1. f) Opće uredbe). 

Period pohrane:

Snimke se čuvaju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, a najduže 6 mjeseci. Izuzetak su snimke koje su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Kategorije primatelja i prijenos u treće zemlje:

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećim osobama, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Vaši podaci se neće prenositi u treće zemlje izvan EU.

 

C. Prava ispitanika

 

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavu pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo tražiti ispravak odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da uvijek obrađujemo samo Vaše točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Ako smatrate da vaši osobni podaci više nisu nužni za svrhe u koje su prikupljeni ili da se nezakonito obrađuju, možete tražiti brisanje vaših osobnih podataka. Jednako tako ako povučete danu privolu, sve vaše osobne podatke prikupljene temeljem privole ćemo izbrisati.

Molimo vas da imate na umu da nećemo moći izbrisati one osobne podatke koji su neophodni za izvršenje naših zakonskih, ugovornih ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Imate pravo tražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako: sumnjate u točnost osobnih podataka i/ili u zakonitost njihove obrade, protivite se njihovom brisanju, podaci se moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane vaših pravnih zahtjeva, uložili ste prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, čiju ćemo obradu odmah ograničiti. Jednako tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših podataka u svrhu izravnog marketinga, nakon čega ćemo vaše podatke prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada vaših podataka temelji na privoli, imate je pravo povući u bilo kojem trenutku, bez ikakvih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka provedene na temelju vaše privole do trenutka povlačenja iste.

 

D. Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika i podnošenje prigovora nadzornom tijelu

 

Kako podnijeti zahtjev za ostvarenje navedenih prava:

Budite slobodni poslati zahtjeva na:

  • e-mail adresu zop@offertissima.hr
  • poštom na adresu Offertissima d.o.o., dr Franje Tuđmana 33, Novaki, Sveta Nedjelja

Na vaše zahtjeve dužni smo odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana.

Podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada vaših podataka u suprotnost s Općom uredbom o zaštiti podataka, u svakom trenutku možete uložiti prigovor nadzornom tijelu, a u Republici Hrvatskoj to je

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb,
https://azop.hr/ ,
tel: +385 1 4609 000